Babcia – osoba smutna, zmęczona, dawno już martwa. Obecna w ścianach, tynk odpada, nawraca wilgoć i nachodzi pleśń. W moich żyłach nie ma już krwi. Mistyczka.

Contributions